HOE GEZOND IS JOUW ORGANISATIE?

Benieuwd hoe gezond jouw bedrijf groeit en op welke punten je kunt verbeteren? Doe de groei-gezondheidscheck! Het invullen duurt vijf minuten. Na afloop ontvang je direct een pdf met tips in de mailbox.

Deze vragenlijst bestaat uit 3 onderdelen

  • Algemeen beeld van de organisatie - Vijf vragen
  • Gezondheid van groei - Vier secties met elk twee vragen
  • Vijf stappen naar gezonde groei - Vijf secties met elk vijf stellingen

We gebruiken je antwoorden alleen om de pdf te maken.

Geef een algemeen beeld van de organisatie

De volgende vragen geven ons een algemeen beeld van de organisatie.
Kies bij elke vraag de juiste optie of kies voor de meest geschikte optie.

Dit onderdeel bestaat uit 5 meerkeuzevragen.

Geef de industrie aan svp
Geef svp het aantal medewerkers aan
Geef svp de verwachte omzet aan
Geef svp wat de belangrijkste markt is voor uw organisatie
Invalid Input

GEZONDHEID VAN DE GROEI

In dit onderdeel van de vragenlijst vragen we naar percentages.

De vragen van dit onderdeel zijn verdeeld over vier secties:
Groter | Wendbaar | Slimmer | Duurzaam.

Elke sectie kent twee vragen, dus acht vragen in totaal.

Vul bij het beantwoorden van de vragen alleen het getal in (zonder %) en noteer bij een negatief getal bijvoorbeeld -10 (met een minteken ervoor).

 .

Groter

Vul alleen het percentage in svp
Vul alleen het percentage in svp

 

Wendbaar

Vul alleen het percentage in svp

Binnen de organisatie als geheel, hoe zijn de aandacht en middelen verdeeld over de volgende activiteiten?
Noot: De ingevulde percentages bij de volgende drie vragen moeten bij elkaar optellen tot 100

Vul alleen het percentage in svp
Vul alleen het percentage in svp
Vul alleen het percentage in svp

 

Slimmer

Geef svp een waarde aan
Geef svp een waarde aan

 

Duurzamer

Geef svp een waarde aan
Geef svp een waarde aan

DE VIJF STAPPEN NAAR GEZONDE GROEI

Bij elk van de vijf stappen vragen we een antwoord te geven op een aantal stellingparen.
Elk van de vijf stappen heeft 5 paar stellingen waarmee een beeld van de organisatie geschetst wordt. 

Beantwoord elk paar stellingen door de knop in de 'slider' te positioneren, zodat deze de juiste verhouding tussen stelling 1 (links) en stelling 2 (rechts) weergeeft.

 

STAP 1

Identificeren nieuwe groeikansen

Hieronder staat vijf paar stellingen. Geef voor elke paar aan welke stelling het meest van toepassing op jouw organisatie:

Zet de slider dus zo, zodat deze de juiste verhouding tussen stelling A en stelling B weergeeft

Stelling 1:
A) Wij zijn momenteel vooral bezig onze bestaande business te verdedigen en veilig te stellen
B) In onze organisatie bruist het overal van de ideeën voor nieuwe groeikansen

Geef svp een waarde aan

Stelling 2:
A) Wij wachten best lang met het introduceren van nieuwe producten of diensten
B) Wij zijn vaak de eerste in onze sector die echt nieuwe producten of diensten lanceren

Geef svp een waarde aan

Stelling 3:
A) Onze beste mensen zijn vaak bezig met het oplossen van problemen en blussen van brandjes
B) Onze beste mensen werken met name aan nieuwe kansen voor onze organisatie

Geef svp een waarde aan

Stelling 4:
A) Als wij intern overleggen, dan staat productverbetering op de agenda
B) Als wij intern overleggen, dan staan klantbehoeften en hoe die veranderen prominent op de agenda

Geef svp een waarde aan

Stelling 5:
A) Onze kerncompetenties zijn waardevol, maar niet heel uitzonderlijk of uniek in onze sector
B) Onze kerncompetenties zijn echt uniek en bovendien heel lastig te kopiëren door mogelijke concurrenten

Geef svp een waarde aan

STAP 2

Bepalen op welke groeipaden je verder inzet

Als jullie moeten besluiten om een nieuw product of dienst te ontwikkelen, welke van de volgende discussies en/of vragen wegen zwaarder:

Stelling 1:
A) Wat zal het opleveren qua winst en/ of omzet
B) Welke waarde we hiermee leveren aan de klant

Geef svp een waarde aan

Stelling 2:
A) Wat kost het en hoe kunnen we het bekostigen
B) Of en hoe de nieuwe kans onze bestaande kernactiviteiten versterkt

Geef svp een waarde aan

Stelling 3:
A) Wat doen concurrenten en hoe zullen ze reageren
B) Welke nieuwe klantbehoeften we hiermee gaan bedienen

Geef svp een waarde aan

Stelling 4:
A) Of we compliant zijn
B) Wat zou een eerste “minimal viable product” kunnen zijn

Geef svp een waarde aan

Stelling 5:
A) Hoe past het in de bestaande strategie
B) Of het bijdraagt aan de omzet of waarde van andere producten of diensten die we onlangs gelanceerd hebben

Geef svp een waarde aan

STAP 3

Creëren van een collectieve groeiambitie

Hieronder staat vijf paar stellingen. Geef voor elke paar aan welke stelling het meest van toepassing op jouw organisatie.

Stelling 1:
A) Mensen binnen onze organisatie identificeren zich sterk met onze producten of diensten
B) Het hoogste doel van onze organisatie is bijdragen aan het welzijn van anderen

Geef svp een waarde aan

Stelling 2:
A) Het is niet echt makkelijk om iedereen binnen de organisatie op een lijn te krijgen als dingen echt anders moeten
B) Er is eigenlijk altijd breed gedragen enthousiasme bij ons bedrijf als we echt iets nieuws gaan proberen

Geef svp een waarde aan

Stelling 3:
A) Onze kernwaarden staan vermeld op de website en binnen onze strategie
B) Onze kernwaarden zijn duidelijk vertaald in voorbeeldgedrag toegesneden op verschillende functies of teams

Geef svp een waarde aan

Stelling 4:
A) We zijn erop gebrand onze bestaande sterktes verder te verbeteren
B) We zijn erop gebrand in een vroeg stadium onze bestaande sterktes af te bouwen zodat we nieuwe richtingen op kunnen gaan

Geef svp een waarde aan

Stelling 5:
A) Als onze directeur of CEO uitlegt waarom we moeten veranderen, dat legt hij/ zij op de eerste plaats uit hoe we dat gaan doen, of hoeveel kosten we gaan besparen
B) Als onze directeur of CEO uitlegt waarom we moeten veranderen, dat legt hij/ zij op de eerste plaats uit welke bedreigingen we daarmee afslaan, en welke kansen we ermee pakken

Geef svp een waarde aan

STAP 4

Je team en organisatie klaar maken om te groeien

Hieronder staat vijf paar stellingen. Geef voor elke paar aan welke stelling het meest van toepassing op jouw organisatie.

Stelling 1:
A) Het leiderschapsteam is behoorlijk homogeen. Dus het bestaat vooral uit mensen die voortdurend ondernemerschap aanjagen, oftewel het uit mensen die managen en beheersen
B) Het leiderschap team heeft van beide type mensen ongeveer evenveel

Geef svp een waarde aan

Stelling 2:
A) Extra beloningen voor een manager hangen bij ons primair af van het bereiken van individuele doelen
B) Extra beloningen voor een manager hangen bij ons primair af van het bereiken van gezamenlijk doelstellingen

Geef svp een waarde aan

Stelling 3:
A) De directeur of CEO is veel bezig met operationele problemen of andere interne zaken
B) De directeur of CEO is minstens 40% van zijn/ haar tijd bezig met het helpen ontdekken en ontwikkelen van nieuwe groeipaden voor de organisatie

Geef svp een waarde aan

Stelling 4:
A) Besluiten worden hier voornamelijk genomen op basis van ervaring en intuïtie
B) We eisen altijd dat medewerkers hun besluiten kunnen onderbouwen met data

Geef svp een waarde aan

Stelling 5:
A) Het volgen van processen en procedures is bij ons belangrijk
B) Wij sturen vooral op uitkomsten, hoe mensen en teams die bereiken mogen ze zelf bepalen

Geef svp een waarde aan

STAP 5

Versterken van de groeimotor

Hieronder staat vijf paar stellingen. Geef voor elke paar aan welke stelling het meest van toepassing op jouw organisatie:

Stelling 1:
A) We hebben geen procedure die helpt om met een bestaande business te stoppen
B) We hebben een procedure die helpt om met een bestaande business te stoppen

Geef svp een waarde aan

Stelling 2:
A) Het is moeilijk voor ons om middelen en mensen vanuit bestaande businesses in te zetten voor nieuwe en onzekere projecten
B) Het is normaal voor ons om middelen en mensen vanuit bestaande businesses in te zetten voor nieuwe en onzekere projecten

Geef svp een waarde aan

Stelling 3:
A) Het stapsgewijs verbeteren van onze kernactiviteiten gebeurt nauwelijks of op ad hoc basis
B) Onze organisatie is formeel ingericht op het continu stapsgewijs verbeteren van onze kernactiviteiten

Geef svp een waarde aan

Stelling 4:
A) We missen soms voldoende slagkracht om nieuwe plannen uit te voeren en snel op te schalen
B) Wij zijn gewoon goed in het snel opschalen van nieuwe initiatieven

Geef svp een waarde aan

Stelling 5:
A) Budgetten, middelen, en mensen worden voornamelijk beheert door de leidinggevenden van de bestaande business
B) Budgetten en belangrijke middelen en mensen worden beheert door een aparte afdeling die niet verantwoordelijk is voor de bestaande business

Geef svp een waarde aan

VUL JE GEGEVENS IN EN ONTVANG DIRECT ONS ADVIES!

Na het afronden ontvang je direct ons advies via het door jou opgegeven e-mailadres.
We gebruiken je antwoorden alleen om ons advies te maken.

 

Invalid Input
Invalid Input
Vul een e-mailadres in om ons advies direct te ontvangen!
Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   T         J