Investeer in de kwaliteit van het leiderschapsteam

Investeer in de kwaliteit
van het leiderschapsteam

 

Investeer in de kwaliteit van het leiderschapsteam

  • Leestijd

     8 minuten

  • Schrijver

    Justin Jansen

  • Datum

      1 november 2020

MKB bedrijven hebben vaak een leiderschapsteam dat bestaat uit operationeel gerichte leiders. Met de juiste vaardigheden om de status quo te handhaven en kleine aanpassingen aan de organisatie te bewerkstelligen. Veel schaarser zijn echter die MKB bedrijven waarbij ondernemers de vaardigheid hebben om nieuwe toepassingen te implementeren, te experimenteren met nieuwe verdienmodellen en belangrijke organisatieveranderingen door te voeren. En juist die vaardigheden zijn van cruciaal belang om nieuwe groeikansen waar te kunnen maken.

Onderzoek toont aan dat de kwaliteit van het managementteam samengaat met hogere prestaties van bedrijven . Ook het toepassen van nieuwe manieren van aansturing en het experimenteren met nieuwe vormen van leiderschap blijkt sterk bij te dragen aan de innovatiekracht van MKB bedrijven. Veel MKB ondernemers investeren regelmatig in de inhoud van hun vakgebied. Ze worden graag beter in wat ze doen. Maar juist het investeren in de verdere ontwikkeling van managementvaardigheden blijft achter. En is nu juist cruciaal om belangrijke stappen voorwaarts te maken gedurende het groeiproces. Ga systematisch te werk en expliciteer aan welke criteria je team moet voldoen. Waar ben je zelf goed in en welke kennis en vaardigheden mist het leiderschapsteam om de uitdagingen te lijf te gaan? Welke teameigenschappen kunnen ontwikkeld worden door het doorgroeien van medewerkers van binnenuit. En welke nieuwe competenties kunnen verkregen worden door het aannemen van (ervaren) managementtalent vanuit andere organisaties? Een investering in managementtalent betaalt zich op langere termijn uit in de betere strategische besluiten en het vermogen om nieuwe groeikansen waar te maken.

Benoem kernwaarden!

Antwoord geven op een snel veranderende omgeving vraagt om daadkrachtig en authentiek leiderschap. Snelgroeiende bedrijven worden gekenmerkt door eenduidige en inspirerende kernwaarden waarbij talentontwikkeling, autonomie en verbondenheid veel ruimte krijgen. Geen interne concurrentie, bewijsdrang of defensiviteit, maar de nadruk op samenwerking, openheid en leren. Een cultuur waarbinnen medewerkers ervaren dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan het grotere geheel is belangrijk. Ze voelen zich dan meer betrokken bij het bedrijf en werken enthousiast aan het collectieve doel van de organisatie.

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden van MKB bedrijven en zeggen veel over de identiteit van uw organisatie. Het is van belang om kernwaarden duidelijk te benoemen. Kernwaarden werken verbindend en maken het makkelijker om snel strategische beslissingen te nemen. MKB bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt door de kernwaarden van uw bedrijf uit te dragen. Onderbouw de kernwaarden met feiten en cijfers. Of beter: met voorbeelden en ervaringen. Dan zullen de kernwaarden gaan leven. Dat versterkt de onderlinge band en maakt het team sterker.

Vergroot toegevoegde waarde!

MKB bedrijven moeten zorgdragen dat ze de drijfveren en wensen van de hedendaagse en toekomstige klant goed kennen. Waarom heeft de klant bepaalde wensen? Wat zijn de kritische bedrijfsprocessen en activiteiten van de klanten waaraan je meer waarde kan toevoegen? Hoe kunnen ze klanten helpen om hun kosten te verlagen? Om de kwaliteit van hun producten en diensten te verbeteren of de duurzaamheid te vergroten? En kunnen deze voordelen voor de klanten ook meetbaar gemaakt worden? Hoe meer waarde MKB bedrijven kunnen leveren aan een meer productieve vervulling van kernactiviteiten van directe of indirecte klanten, hoe hoger het aantal terugkerende klanten en de potentie om de groei te vergroten en de bedrijfsresultaten te verbeteren.

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   T         J